Kompozisyon Nasıl Yazılır?

Kompozisyon, belirli bir konu üzerinde düşünce ve duyguları düzenli bir şekilde ifade eden yazılı bir eserdir. Genellikle düşünsel bir sürecin ve yaratıcı bir ifadenin ürünüdür. Kompozisyonlar farklı türlerde olabilir, örneğin, makaleler, denemeler, hikayeler, şiirler gibi.

Bir kompozisyon genellikle belirli bir tez veya ana fikir etrafında düzenlenir. Yazar, bu ana fikri desteklemek için argümanlar, örnekler, kanıtlar ve açıklamalar kullanabilir. Kompozisyonlar genellikle giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşur.

Bir kompozisyon, belirli bir konu veya düşünce etrafında yazılmış, düzenli bir yapıya sahip metindir. İşte genel bir kompozisyon yazma süreci:

Kompozisyon Nasıl Yazılır?

Kompozisyon Nasıl Yazılır?

1. Kompozisyon için Konu Seçimi

Konu seçimi, yazacağınız kompozisyonun temelini oluşturan önemli bir adımdır. İşte konu seçimi yaparken dikkate alabileceğiniz bazı adımlar:

1.1. İlgi Alanlarınız:

 • İlgi duyduğunuz konular üzerine yazmak, yazma sürecini daha keyifli kılabilir. Bu konular sizi motive eder ve daha derinlemesine düşünmenize yardımcı olabilir.

1.2. Verilen Konu:

 • Eğer bir konu belirtilmişse, bu konu üzerine yazabilirsiniz. Ancak verilen konuyu genişletip, kendi bakış açınızı eklemek önemlidir.

1.3. Güncel Konular:

 • Toplumsal olaylar, bilimsel gelişmeler veya güncel konular üzerine yazmak, yazınızın daha ilgi çekici ve relevan olmasını sağlayabilir.

1.4. Kişisel Deneyimler:

 • Kendi yaşadığınız deneyimlerden yola çıkarak bir konu seçebilirsiniz. Bu, yazınıza kişisel bir dokunuş katar.

1.5. Tartışmalı Konular:

 • Tartışmalı konular, okuyucuyu çekebilir ve farklı perspektifleri değerlendirmenizi sağlar. Ancak bu tür konularda dengeli ve objektif bir yaklaşım sergilemek önemlidir.

Örneğin, bir konu seçimi yapmak için ilginç bir hobi, geleceğin teknolojileri, eğitim sistemi, çevre sorunları veya günlük hayatta karşılaşılan zorluklar gibi birçok farklı alanı düşünebilirsiniz. Konu seçiminde kişisel ilgi ve yazının hedef kitlesini göz önünde bulundurarak uygun bir konu belirlemek önemlidir.


2. Kompozisyon Planını Yapma

Konu seçimini yaptıktan sonra, yazınızın düzenli bir şekilde ilerlemesi için bir plan oluşturmalısınız. İşte bir kompozisyon planı oluştururken dikkate almanız gereken adımlar:

2.1. Başlık Belirleme:

 • Yazınızın ana temasına uygun bir başlık seçin. Başlık, okuyucunun dikkatini çekmeli ve yazının içeriğini özetlemelidir.

2.2. Giriş:

 • Okuyucunun ilgisini çekmek için etkili bir açılış paragrafı yazın. Girişte genel bir konu tanıtımı yapın ve yazının ana fikrini belirtin.

2.3. Tez (Ana Fikir):

 • Yazınızın ana fikrini belirleyin. Bu, yazının merkezi düşüncesidir ve genellikle giriş paragrafında yer alır.

2.4. Gelişme Bölümü:

 • Ana fikrinizi destekleyen argümanları belirleyin. Her bir argümanı ayrı paragraflarda detaylandırın. Mantıklı bir sıra kullanarak argümanlarınızı sunun.

2.5. Örnekler ve Kanıtlar:

 • Argümanlarınızı desteklemek için örnekler, istatistikler veya kişisel deneyimler gibi kanıtları ekleyin. Bu, yazınızı daha ikna edici kılabilir.

2.6. Karşı Argümanları Ele Alma (Opsiyonel):

 • Yazınızın güçlü bir şekilde durması için karşıt görüşleri ele alabilir ve kendi görüşünüzü destekleyecek şekilde çürütebilirsiniz.

2.7. Sonuç:

 • Gelişme bölümünde sunduğunuz argümanları özetleyin ve ana fikri vurgulayarak yazınızı sonlandırın.

2.8. Kaynakça (Opsiyonel):

 • Eğer bilgi verdiğiniz konuda kaynaklara dayanıyorsanız, bu kaynakları düzenli bir şekilde belirtin.

2.9. Dil ve Üslup:

 • Dilbilgisi, imla ve yazım kurallarına dikkat edin. Aynı zamanda yazınızın okuyucu dostu ve anlaşılır olmasına özen gösterin.

2.10. Taslak Oluşturma:

 • Belirlediğiniz bu unsurları içeren bir taslak oluşturun. Bu, yazınızın daha düzenli ve tutarlı olmasına yardımcı olacaktır.

Herkesin yazma süreci farklıdır, bu nedenle planınızı kişisel ihtiyaçlarınıza ve yazma tarzınıza göre uyarlayabilirsiniz. Plan, yazma sürecinizi daha organize ve etkili kılacaktır.


3. Kompozisyon için Giriş

Giriş bölümü, okuyucunun ilgisini çekmek ve yazının ana fikrini tanıtmak için önemlidir. Etkili bir giriş yazmak için şu adımları takip edebilirsiniz:

 1. Dikkat Çekici Bir Açılış:
  • Giriş paragrafınıza okuyucunun dikkatini çekecek bir açılış cümlesi ekleyin. Bu cümle, ilginç bir bilgi, alıntı, soru ya da hikaye olabilir.
 2. Konu Tanıtımı:
  • Genel bir konu tanıtımı yaparak, yazınızın bağlamını okuyucuya aktarın. Konunun neden önemli veya ilginç olduğunu vurgulayın.
 3. Tez Cümlesi (Ana Fikir):
  • Giriş paragrafının sonunda, yazının ana fikrini içeren bir tez cümlesi ekleyin. Bu cümle, yazının merkezindeki düşünceyi net bir şekilde ifade etmelidir.
 4. Girişin Genişletilmesi (Opsiyonel):
  • Tez cümlesini desteklemek için kısa bir özet veya önemli bağlam bilgisi ekleyebilirsiniz. Ancak, girişinizi sade tutmaya özen gösterin.

Örnek bir giriş:

“Teknolojinin hızla evrimleştiği günümüzde, birçok kişi dijitalleşme sürecinin getirdiği değişimleri yakından takip etmektedir. Ancak, bu dijital çağda bilgi güvenliği, gizlilik ve siber güvenlik konuları da önem kazanmaktadır. Bu makalede, dijital çağın güvenlik zorluklarına odaklanarak, bireylerin ve kurumların bilgi güvenliği önlemlerini nasıl artırabileceğini inceleyeceğiz. Bilgi güvenliği, bireylerin ve toplumların dijital dünyada güvenle var olabilmesi için kritik bir öneme sahiptir.”

Bu örnek, konuyu genel bir bağlamda tanıtıyor, okuyucunun ilgisini çekiyor ve yazının ana fikrini belirtiyor.


4. Kompozisyon Gelişme Bölümü

Gelişme bölümü, yazının ana fikrini desteklemek, argümanları detaylandırmak ve okuyucuya konuyla ilgili daha fazla bilgi sunmak amacıyla kullanılır. İşte etkili bir gelişme bölümü oluşturmak için takip edebileceğiniz adımlar:

 1. Ana Fikri Destekleyen Argümanlar:
  • Girişte belirttiğiniz ana fikri desteklemek için kullanacağınız argümanları belirleyin. Her bir argümanı ayrı bir paragrafta ele alın.
 2. Detaylandırma ve Açıklama:
  • Her argümanı detaylandırarak, örnekler, kanıtlar veya istatistiklerle destekleyin. Bu, okuyucunun ana fikri daha iyi anlamasına yardımcı olacaktır.
 3. Mantıklı Geçişler:
  • Paragraflar arasında mantıklı geçişler sağlayarak, bir argümandan diğerine sorunsuz bir şekilde geçin. Bu, yazınızın akışını güçlendirecektir.
 4. Çeşitli Perspektifler:
  • Mümkünse, konunuzu farklı perspektiflerden ele alarak zenginleştirin. Bu, yazınızın daha dengeli ve kapsamlı olmasını sağlar.
 5. Karşıt Görüşleri Ele Alma (Opsiyonel):
  • Eğer yazınız tartışmalı bir konuyu ele alıyorsa, karşıt görüşleri objektif bir şekilde ele alın ve kendi görüşünüzü desteklemek için argümanlarınızı güçlendirin.
 6. Bağlam ve Özgünlük:
  • Argümanlarınızı genel bir bağlam içinde sunun ve kendi özgün bakış açınızı ekleyin. Bu, yazınızı kişiselleştirir ve okuyucunun ilgisini çeker.

Örnek bir gelişme paragrafı:

“Bilgi güvenliği, gün geçtikçe karmaşıklaşan bir konu haline gelmiştir. İnternet üzerindeki hızlı bilgi alışverişi, kişisel verilerin güvenliği konusunda yeni sorunlar ortaya çıkarmıştır. Özellikle, online alışveriş yaparken veya sosyal medya platformlarını kullanırken, bireylerin kişisel bilgilerinin kötü niyetli kişilerin eline geçme riski artmaktadır. Bu noktada, güçlü ve benzersiz parolalar kullanmanın, çift faktörlü kimlik doğrulamanın yanı sıra güvenilir şifreleme yöntemlerini benimsemenin önemi ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, güvenilir bir sanal özel ağ (VPN) kullanarak internet trafiğini şifrelemek de kişisel bilgilerin güvenliğini artırabilir.”

Bu örnek, ana fikri destekleyen argümanları detaylandırarak, örneklerle destekleyip mantıklı geçişlerle paragrafı birleştiriyor.


5. Kompozisyon Sonuç Bölümü

Sonuç bölümü, yazınızı toparlamak, ana fikri vurgulamak ve okuyucuya bir düşündürme veya eyleme geçme çağrısı yapmak için kullanılır. İşte etkili bir sonuç bölümü oluşturmak için takip edebileceğiniz adımlar:

 1. Ana Fikri Yineleme:
  • Gelişme bölümünde ortaya koyduğunuz ana fikri özetleyerek, okuyucunun zihninde hatırlamasını sağlayın.
 2. Argümanların Önemi:
  • Ana fikri destekleyen argümanların neden önemli olduğunu vurgulayın. Okuyucuya, bu argümanların konuyu neden derinlemesine anlamalarına yardımcı olduğunu anlatın.
 3. Genel Değerlendirme:
  • Yazınızın genel bir değerlendirmesini yapın. Ana fikrinizi desteklemek için kullandığınız argümanların gücünü vurgulayın.
 4. Düşündürücü Bir Son:
  • Okuyucuyu düşünmeye teşvik etmek veya gelecekteki gelişmeleri düşündürmek için bir açıklama ekleyin. Bu, yazınızın etkisini artırabilir.
 5. Çağrı veya Öneri (Opsiyonel):
  • Okuyucuya, yazınızın konusuyla ilgili bir eyleme geçme çağrısı yapabilir veya önerilerde bulunabilirsiniz.

Örnek bir sonuç paragrafı:

“Sonuç olarak, bilgi güvenliği günümüz dijital çağında hayati bir öneme sahiptir. Bireyler olarak, günlük dijital etkileşimlerimizde bilgi güvenliği önlemlerini benimsemek, güçlü parolalar kullanmak ve güvenilir şifreleme yöntemlerini uygulamak, kişisel bilgilerimizi korumak için ilk adımlardır. Ayrıca, bilgi güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak ve güvenli internet alışkanlıklarını teşvik etmek, toplum olarak daha güvenli bir dijital ortam oluşturmamıza katkıda bulunacaktır. Unutmamamız gereken bir gerçek var: Bilgi güvenliği, sadece bireysel bir sorumluluk değil, aynı zamanda küresel bir ihtiyaçtır.”

Bu örnek, ana fikri yineleyerek, gelişme bölümünde belirtilen önemli noktaları vurgulayarak ve okuyucuya düşündürücü bir son sunarak sonuç bölümünü tamamlıyor.


6. Kompozisyon için Dil ve Üslup

Dil ve üslup, bir kompozisyonun etkili iletişimini sağlayan önemli unsurlardır. İşte dil ve üsluba dikkat etmek için bazı öneriler:

 1. Açıklık ve Anlaşılırlık:
  • Karmaşık ifadelerden kaçının. Cümleniz ne kadar açık ve anlaşılır olursa, okuyucunuzun yazınızı anlama olasılığı o kadar yüksek olur.
 2. Doğru Dilbilgisi ve İmla:
  • Dilbilgisi ve imla kurallarına dikkat edin. Dilbilgisi hataları ve yazım hataları, yazınızın güvenilirliğini etkileyebilir.
 3. Çeşitli Kelime Kullanımı:
  • Kelime dağarcığınızı zenginleştirmek için çeşitli kelimeler kullanın. Ancak, anlam karmaşasına neden olabilecek aşırı karmaşık kelimelerden kaçının.
 4. Özgünlük ve Kişisel Dokunuş:
  • Yazınıza kendi özgün dil ve tarzınızı ekleyin. Okuyucular, yazınızın kişisel ve özgün olmasıyla daha fazla etkilenebilir.
 5. Mantıklı Geçişler:
  • Paragraflar arasında ve cümleler arasında mantıklı geçişler sağlayarak yazınızın akışını güçlendirin. Bu, okuyucunun yazınızı daha rahat takip etmesini sağlar.
 6. İlgili Örnekler ve İstatistikler:
  • Yazınızı desteklemek için ilginç örnekler ve istatistikler ekleyin. Ancak, bu verileri açıklamadan bırakmayıp, okuyucuya nasıl bağlandığını açıklayın.
 7. İroni ve Mizahtan Yararlanma (Opsiyonel):
  • Konuyla uygunsa, ironi veya mizah kullanarak yazınıza bir hava katabilirsiniz. Ancak bu, konunun ciddiyetini kaybetmemeli ve okuyucuyu rahatsız etmemelidir.
 8. Hedef Kitleye Uygunluk:
  • Yazınızı kimin okuyacağını düşünerek dilinizi ve tonunuzu ayarlayın. Akademik bir yazıda kullanılan dil ile bir blog yazısındaki dil farklılık gösterebilir.
 9. Kısa ve Etkili Cümleler:
  • Cümlelerinizi mümkünse kısa ve etkili tutun. Bu, okuyucunun metni daha rahat anlamasına yardımcı olabilir.
 10. Duygu ve Etiket:
  • Konunuzla uygun bir şekilde duygu ve etiket ekleyin. Okuyucular, yazınızda bir duygusal bağ kurabiliyorsa, yazınıza daha fazla ilgi gösterebilirler.

Dil ve üslup, yazının izlenimini büyük ölçüde etkileyen unsurlardır. Bu nedenle, yazınızı gözden geçirirken bu unsurlara özel bir dikkat göstermek önemlidir.


7. Kompozisyon için Revizyon

Bir yazının kalitesini artırmak için revizyon süreci oldukça önemlidir. İşte yazınızı gözden geçirirken dikkate almanız gereken bazı adımlar:

 1. Genel Bakış:
  • Tüm kompozisyonu gözden geçirerek genel bir izlenim edinin. Başlığınız, giriş, gelişme ve sonuç bölümleri arasındaki bağlantıları kontrol edin.
 2. Tez Cümlesi ve Ana Fikir:
  • Tez cümlenizi gözden geçirin ve yazınızın ana fikrini belirtip belirtmediğini kontrol edin. Eğer ana fikir net değilse, düzenlemeler yapın.
 3. Mantıklı Akış:
  • Paragraflar arasındaki ve cümleler arasındaki geçişleri kontrol edin. Yazınızın mantıklı bir sırayla ilerlediğinden emin olun.
 4. Argümanların Güçlendirilmesi:
  • Gelişme bölümündeki argümanları gözden geçirin. Her bir argümanın destekleyici örneklerle güçlendirildiğinden ve ana fikri desteklediğinden emin olun.
 5. Detaylar ve İllüstrasyyonlar:
  • Argümanlarınızı desteklemek için kullandığınız örnekleri ve detayları kontrol edin. Daha açıklayıcı ve etkileyici olmalarını sağlayın.
 6. Dil ve İfade:
  • Dilbilgisi, imla ve yazım hatalarını düzeltin. Cümlelerinizin açık, anlaşılır ve etkili olduğundan emin olun.
 7. Bağlam ve Özgünlük:
  • Yazınızın özgün olup olmadığını kontrol edin. İnternet kaynaklarından veya diğer yazılardan alıntı yapıyorsanız, bunları düzgün bir şekilde belirttiğinizden emin olun.
 8. Paragraf Yapısı:
  • Paragraflarınızın tutarlı bir yapıya sahip olduğundan emin olun. Her bir paragraf, belirli bir ana düşünceyi içermelidir.
 9. Hedef Kitle:
  • Hedef kitlenizi düşünerek yazınızı gözden geçirin. Okuyucularınızın yazınızı anlaması ve ilgi duyması için uygun dil ve tonu kullanın.
 10. Yazım Uyumu:
  • Başlık, giriş, gelişme ve sonuç bölümleri arasında bir uyum sağlamaya çalışın. Başlığınızın ve girişinizin yazının geri kalanıyla uyum içinde olduğundan emin olun.

Bu adımları takip ederek yazınızı gözden geçirmek, içeriğinizi daha etkili ve güçlü kılmanıza yardımcı olabilir. İlk taslağınızı oluşturduktan sonra revizyon sürecine zaman ayırmak, yazınızı geliştirmek için önemli bir adımdır.


8. Kompozisyon Uzunluğu ve Odak Noktası

Yazının uzunluğu ve odaklanma süreci, yazının etkili iletişimini sağlamak için önemli unsurlardır. İşte bu konularda dikkate almanız gereken bazı öneriler:

 1. Uzunluk:
  • Belirli bir uzunluğa sahip olması gereken bir kompozisyon yazarken, önceden belirlenen sınırları aşmamaya dikkat edin. Uzunluk, genellikle belirli bir konuya uygun bilgiyi kapsayacak kadar olmalıdır.
  • Belirli bir kelime sayısı veya sayfa sayısı gereksinimi varsa, yazınızı bu sınırlar içinde tutun.
 2. Odaklanma:
  • Yazınızın odak noktasını koruyun. Ana fikri belirleyin ve yazınızın çeşitli bölümlerinde bu ana fikiri destekleyen unsurları ekleyin.
  • Giriş, gelişme ve sonuç bölümleri arasında tutarlı bir odak sağlayın. Ana fikri korumak, yazının bütünlüğünü artırır.
 3. Ana Fikir:
  • Yazınızın ana fikrini net bir şekilde belirleyin ve bu ana fikre sadık kalın. Her paragrafta veya bölümde ana fikri destekleyen unsurlara odaklanın.
  • Konunuzdan sapmamaya özen gösterin. Her paragrafta, ana fikri güçlendirecek bilgileri ekleyin.
 4. Açıklama ve Detaylar:
  • Ana fikri desteklemek için eklediğiniz açıklamalar ve detaylar, yazının uzunluğunu belirler. Amaç, önemli bilgileri ekleyerek okuyucunun konuyu tam anlamasını sağlamaktır.
  • Ayrıntılara dalarken, önemli olanları seçerek yazınızı sıkıcı hale getirmemeye dikkat edin.
 5. Gereksiz Bilgilerden Kaçının:
  • Yazınıza dahil ettiğiniz bilgilerin, ana fikri destekleyip desteklemediğini değerlendirin. Gereksiz bilgiler yazının odaklanmasını zayıflatabilir.
 6. İçerik Zenginliği:
  • Konunuzu daha zengin ve derin kılmak için çeşitli perspektifleri ve örnekleri ekleyin. Ancak bu ek bilgiler, yazının ana odak noktasından sapmamalıdır.

Uzunluk ve odak, yazının etkileyici olup olmadığını büyük ölçüde etkiler. Belirli sınırlar içinde kalırken, aynı zamanda içeriğin zengin ve odaklı olmasına dikkat etmek önemlidir.


9. Kompozisyon için Son Kontrol

 1. Ana Fikir ve Tez:
  • İlk taslağınızdaki ana fikri ve tezi gözden geçirin. Yazının temel düşüncesini açıkça ifade ediyor mu? Eğer gerekirse, ana fikri daha net hale getirin.
 2. Mantıklı Akış:
  • Paragraflar arasındaki ve cümleler arasındaki geçişleri kontrol edin. Yazınızın mantıklı bir sırayla ilerlediğinden emin olun. Gerekirse, cümleleri veya paragrafları yer değiştirerek akışı düzenleyin.
 3. Dilbilgisi ve İmla Kontrolü:
  • Dilbilgisi, imla ve yazım hatalarını düzeltin. Özellikle, yaygın hataları kontrol edin ve yazınızın dilbilgisel olarak doğru olduğundan emin olun.
 4. Detaylar ve Örnekler:
  • Ana fikri desteklemek için kullandığınız detayları ve örnekleri gözden geçirin. Her bir örnek veya detayın ana fikri güçlendirdiğinden ve net bir şekilde açıklandığından emin olun.
 5. Duygu ve Etiket:
  • Yazınıza uygun bir duygu ve etiket eklediğinizden emin olun. Okuyucuların yazınıza bağlanmasını sağlayacak bir atmosfer oluşturun.
 6. Hedef Kitle Düşünme:
  • Yazınızın hedef kitlesini düşünerek, dilinizi ve tonunuzu ayarlayın. Okuyucularınızın ilgisini çekecek bir dil kullanmaya özen gösterin.
 7. Bağlam ve Özgünlük:
  • Yazınızın özgün olduğundan ve diğer kaynaklardan alıntılar içeriyorsanız, bunları uygun bir şekilde belirttiğinizden emin olun. Yazınızın bağlamıyla uyumlu olduğundan emin olun.
 8. Cümle Yapısı ve Çeşitliliği:
  • Cümle yapınızı inceleyin. Çeşitli cümle yapıları kullanarak yazınızı daha çekici hale getirin. Aynı cümle yapılarını tekrarlayan yerleri düzeltin.
 9. Gereksiz Bilgileri Kaldırma:
  • Yazınızın odak noktasını korumak için gereksiz veya tekrarlanan bilgileri kaldırın. Her paragrafın ve cümlenin ana fikri desteklediğinden emin olun.
 10. Tutarlılık:
  • Başlık, giriş, gelişme ve sonuç bölümleri arasında bir tutarlılık sağlayın. Yazınızın bütünü homojen bir yapıya sahip olmalıdır.

Son kontrol, yazınızın kalitesini artırmak ve okuyucuya daha etkili bir şekilde ulaşmak için önemli bir adımdır. Bu aşamada objektif bir bakış açısıyla yazınızı değerlendirin ve gerekli düzenlemeleri yaparak yazınızı daha güçlü hale getirin.

Herkesin yazım süreci farklıdır, bu nedenle yukarıdaki adımları kişisel ihtiyaçlarınıza ve yazma tarzınıza göre uyarlayabilirsiniz. İyi yazma pratiği ve deneyim kazandıkça, kompozisyon yazma becerileriniz gelişecektir.

Etkili Kompozisyon Nasıl Yazılır?

20 Adımda Etkili Kompozisyon Nasıl Yazılır?